Homeopathy

Coming from a family where several natural ways of healing played a prominent role it wasn’t strange that from an early age I chose to study homeopathy. With almost limitless passion I started my education at the Academy of Natural ways of Healing in Hilversum in 1995 and finished in the year 2000 to become one of the youngest homeopaths in the Netherlands. Already during my homeopathic training I became fascinated by the many methods of practicing homeopathy as well as the different ways of approaching the similimum (the right remedy). So while I was still studying the basics, I was often following lectures by other homeopaths. And so it came that I got into contact with the teachings of Alize Timmerman and the c4 homeopathy. And almost immediately after getting my diploma I enrolled in The Hahnemann Institute where my thirst for knowledge could be quenched. Even more, Alize’s own theories, combining development psychology with (c4)homeopathy, and her Socratic way of teaching only increased my natural curiosity. So it didn’t take long before I decided to follow almost every lecture that was given at the institute and greedily took in the knowledge.

In the past couple of years I’ve mostly discovered that homeopathy isn’t an island. There is a large overlap with development psychology, both Jungian and Freudian psychology, Hellingers constellational work and several other therapeutic and non-therapeutic theories. It is this realization that makes me look at life and my profession (and there for also my patients) with a wider angle.

Not only have my growth perspectives changed immensely through this but also the quality of healing has matured and ripened.

The great benefit with this broad spectrum of therapeutic approaches is that it is very individually adjustable. After all there are few theories that work for 100% of the people. And this is where my strength lies: to take the most suitable method of using the tool that is homeopathy for each individual patient. Of course this method has proven it’s success during the years.

Homeopathie

c4 homeopathyAls kind uit een familie waarin diverse alternatieve geneeswijzen een prominente rol speelden was het niet heel vreemd dat ik al op jonge leeftijd de keuze maakte homeopathie te gaan studeren. De holistische visie waarin het lichaam meer is dan een samenraapsel van onderdelen is mij met de paplepel ingegoten en hierdoor was het diepere kijken naar de mens ook altijd voor de hand liggend en interessant.

Met bijna onbegrensde passie stortte ik me in 1995 op de studie homeopathie aan de Academie voor Natuurgeneeswijzen in Hilversum alwaar ik in 2000 met succes examen deed om vervolgens een van de jongste homeopaten van Nederland te worden. Al tijdens mijn studie raakte ik gefascineerd door de vele stromingen en nieuwe ontwikkelingen in de homeopathie en was dan ook al vaak voor lezingen en seminars op andere opleidingen en seminars te vinden. Zodoende kwam ik in contact met de C4 homeopathie.

In deze vorm van homeopathie wordt met nog veel meer nuancering gekeken naar de mens in al zijn facetten en ontwikkelingen. Niet alleen gaf dit een beter inzicht maar ook de mogelijkheid om op diepere lagen voor te schrijven waardoor mensen soms enorme ontwikkelingssprongen kunnen maken.

In de laatste jaren heb ik vooral geleerd dat het vak van homeopaat geen afgebakend terrein is. De overlap met ontwikkelingspsychologie, psychotherapie, systeemopstellingen, botanie, natuurkunde, Jungiaanse psychologie, kunst en tal van andere theorieën is zo groot dat ik het vak tegenwoordig veel ruimer zie. Deze erkenning heeft tot gevolg dat de groeimogelijkheden ook veel groter zijn geworden. Zowel voor mijzelf als therapeut als voor het vak en natuurlijk voor de cliënt. Vanuit het ruime aanbod van manieren waarop homeopathie ingezet kan worden is een goede individuele afstemming van belang zodat bekeken wordt welke methode het beste past bij de betreffende patiënt. En hier ligt mijn persoonlijke kracht. Niemand heeft de wijsheid in pacht en je 100% storten op een enkele stroming geeft lang niet zoveel succeskansen als je breed oriënteren en per patiënt bekijken wat voor hem of haar het beste is. We willen immers ook individueel benaderd worden. En daar ligt de kracht en schoonheid van de homeopathie. Het juiste middel brengt je als het ware in een ontmoeting met jezelf. Angsten en onzekerheden worden uit de schaduw gehaald en we komen tot een diepere heling.

OVER MIJ

Ik ben afgestudeerd aan de Academie voor Natuurgeneeswijzen Hilversum, Masterclass opleiding aan Hahnemann Instituut en ik volg jaarlijks minstens 6 beroeps- en medische nascholingen. Daarnaast ben ik zelf in Nederland en buitenland regelmatig als docent homeopathie actief.